Dermatologia

Obszar terapeutyczny – dermatologia

ŁUSZCZYCA

Łuszczyca to przewlekła, niezakaźna choroba autoimmunologiczna, będąca wynikiem nadmiernej aktywności układu odpornościowego, którego efektem jest przyspieszony cykl namnażania komórek skóry. Choroba objawia się w formie zgrubiałych, łuszczących się wykwitów na skórze.

Szacuje się, że w Polsce na łuszczycę cierpi około 1 mln osób, a na całym świecie aż 125 mln. Choć choroba może ujawnić się w każdym wieku, zwykle zapadają na nią osoby między 15 a 30 rokiem życia. Dotyka ona niemal w takim samym stopniu kobiety jak i mężczyzn. Chorują głównie ludzie o białym kolorze skóry, z wyjątkiem Eskimosów.

Łuszczyca może mieć istotny wpływ na jakość życia w wielu aspektach – psychicznym, społecznym czy zawodowym. Dodatkowo, poprzez swój przebieg może mieć negatywny wpływ na relacje towarzyskie lub życie intymne osób chorych.

Świadomość społeczna na temat choroby jest bardzo ogólna, mimo że wiele osób zna kogoś, żyjącego z łuszczycą. Według badania przeprowadzonego przez Homo Homini, Polacy często błędnie zakładają, że łuszczyca jest chorobą zakaźną. Społeczeństwo ze względu na swoje mylne przekonania i wrogie postawy nie zachęca osób chorych do ujawniania się i budowania świadomości
o chorobie, co w konsekwencji sprzyja umacnianiu negatywnych stereotypów.

Fundacja „Tak, mam łuszczycę” – projekt „Biuro zmiany pracy”
Projekt nagrodzony w I edycji „Zwyczajnie Aktywni” w 2013

Projekt „Biuro zmiany pracy”, Fundacji „Tak, mam łuszczycę” został nagrodzony za przygotowanie kompletnego planu działania oraz propozycję innowacyjnego rozwiązania. W jego realizację bezpośrednio zaangażowane było środowisko pracodawców, dzięki czemu mieli oni szansę poznać specyfikę aktywności zawodowej osób chorych na łuszczycę.

Projekt miał za zadanie stworzenie biura pracy, w którym pracująca osoba chora na łuszczycę będzie mogła znaleźć zastępstwo dla siebie na czas pobytu w szpitalu czy sanatorium. Zarejestrowanie się
w takim biurze pracy wymagało uzgodnień z pracodawcą, co pozwoliło na zbudowanie lepszych relacji i poczucia zrozumienia pomiędzy obiema stronami.

Cel projektu:

  • zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat łuszczycy;
  • wspieranie pacjentów w ich codziennym życiu oraz w podejmowaniu działań na rynku pracy;
  • stworzenie biura wymiany pracowników;
  • pomoc ok. 30 osobom chorym w utrzymaniu pracy;
  • zwrócenie uwagi na problem wykluczenia zawodowego chorych oraz konieczność poprawy jakości życia i leczenia łuszczycy w Polsce.

Grupa docelowa:
Osoby dotknięte łuszczycą.
Liczba uczestników – 30 osób.

Efekty:
Projekt rozpoczął się w styczniu 2014 a zakończył w grudniu 2014 roku. Jego efekty zaczęły być widoczne już w II połowie 2014 roku. O ile organizatorzy spodziewali się trudności w kontaktach z pracodawcami, zaskoczyło ich umiarkowane zainteresowanie chorych. W zdobyciu zaufania pacjentów pomogły rozmowy z lekarzami i przekazywanie przez nich informacji o projekcie. Już pod koniec grudnia 2014 roku, w biurze pracy Fundacji zarejestrowanych było 15 osób.

Na współpracę w ramach projektu „Biuro zmiany pracy” zdecydowały się na dwie firmy (Drilling MS S.A. oraz PRG Linter Sp. z o.o.). Jedna z nich – Drilling MS S.A. zaoferowała możliwość zatrudnienia, a ogłoszenie o pracę pojawiło się m.in. na fundacyjnej stronie na portalu Facebook.

Projekt „Biuro zmiany pracy” został pozytywnie przyjęty przez Urząd Miasta Lublin, a w jego kontynuację zaangażowała się Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Projekt dla Urzędu okazał się interesujący również ze względu na aktywizację osób, które nigdy nie pracowały i bez właściwego wsparcia nie podjęłyby nawet takiej próby.

Monika Kotlarz-Koza z Fundacji „Tam, mam łuszczycę”, której projekt „Biuro zmiany pracy” został nagrodzony w I edycji konkursu o inicjatywie: To co dla nas bardzo ważne, to fakt, że konkurs, w odróżnieniu od podobnych inicjatyw, pozwala aplikować także małym podmiotom, dzięki czemu nawet one mogą realizować projekty dla swoich podopiecznych. Nasze przedsięwzięcie „Biuro zmiany pracy” wymaga wiele wysiłku i cierpliwości – docieramy do chorych na łuszczycę, podjęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Lublin, rozmawiamy także z pracodawcami. Pierwsze efekty już są widoczne.

Anonimowa opinia uczestnika projektu na temat przedsięwzięcia:

  • Osoby chore, dotknięte chorobami zapalnymi skóry, często spotykają się ze stygmatyzacją, szczególnie w miejscu pracy. Widać, że pracodawcom brakuje wiedzy na temat choroby i wciąż panuje powszechne przekonanie, że taką chorobą skóry, jak łuszczyca można się zarazić. Brak świadomości na temat tej choroby przyczynia się do wykluczenia społecznego osób chorych, a czasem także do utraty pracy. Dlatego tak ważne i bardzo potrzebne są takie projekty, jak projekt Biuro zmiany pracy, przygotowany przez Fundację „Tak, mam łuszczycę”. Cieszę się, że wreszcie ktoś robi coś dla osób dotkniętych tą chorobą.

PLNPS150170

Możliwość komentowania jest wyłączona.