Organizatorzy

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Zwyczajnie Aktywni” wchodzą organizacje: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska – których wspólnym celem jest poprawa jakości życia pacjentów w Polsce oraz wsparcie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób chorych. Chcemy współpracować z różnymi podmiotami dla dobra pacjentów i tworzyć nową jakość wsparcia inicjatyw organizacji pacjentów. Tak powstał pomysł na konkurs grantowy „Zwyczajnie Aktywni”. Komitet Organizacyjny Konkursu ma ambicje stworzenia standardów foundrisingu organizacji pacjentów, aby fundusze przeznaczane na ich działalność odpowiadały realnym potrzebom chorych i były pożytkowane w sposób transparentny.

Komitet Organizacyjny Konkursu:

logo_fundacja_Urszuli_Jaworskiej logo_IPPiEZ logo_paris logo_abbvie

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.