Konkurs

Informacje o konkursie

Konkurs „Zwyczajnie Aktywni” powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osób zakażonych wirusem HCV. Jego celem jest wsparcie organizacji pacjentów w realizacji projektów, które mają pomóc osobom chorym w powrocie, bądź utrzymaniu się na rynku pracy oraz zwrócenie uwagi społecznej na problemy z jakimi pacjenci, często osoby młode, borykają się na co dzień w życiu publicznym i zawodowym. Dotychczas w programie wzięło udział 28 organizacji, a zrealizowane przez zwycięskie stowarzyszenia projekty objęły wsparciem ponad 350 osób w całej Polsce.
Nagrodę w Konkursie stanowią cztery granty o wysokości 30 000 zł na realizację zwycięskich projektów.

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Zwyczajnie Aktywni”.

Kluczowe zmiany w IV edycji

W IV edycji została rozszerzona formuła konkursowa o projekty wspierające:

 • aktywizację fizyczną osób chorych, w tym rehabilitację umożliwiającą im funkcjonowanie w sposób niewykluczający z życia społecznego i zawodowego
 • opiekunów pacjentów, którzy również narażeni są na wykluczenie zawodowe, równocześnie potrzebują wsparcia w radzeniu sobie w relacji z osobą chorą i umiejętności zapewnienia jej psychicznego wsparcia.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz statut organizacji. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami: regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym i instrukcją do formularza.

Dokumenty można dostarczyć organizatorowi na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem strony internetowej zwyczajnieaktywni.pl. Aby wypełnić znajdujący się tam formularz, należy najpierw założyć konto na stronie: przejdź do formularza.
 • przesyłając pocztą statut oraz wydrukowany i wypełniony odręcznie lub pismem maszynowym formularz, który pobrać można tutaj: Formularz Zgłoszeniowy Zwyczajnie Aktywni. Dokument należy wysłać na adres: Biuro Konkursu „Zwyczajnie Aktywni”, ul. Rzymska 11, 03-976 Warszawa. Przypominamy, że fragmenty nieczytelne w formularzu zostaną pominięte podczas oceny projektu.
 • przesyłając statut oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na adres: konkurs@zwyczajnieaktywni.pl

Lista laureatów zostanie przedstawiona na stronie internetowej konkursu w dziale „Aktualności”.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu aktywizującego zawodowo, bądź fizycznie w obszarze rehabilitacji osoby dotknięte chorobą, bądź ich opiekunów. Plan projektu powinien odpowiadać na następujące potrzeby:

 • wsparcie osób dotkniętych autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi w budowaniu
  i poszerzaniu kompetencji, niezbędnych do rozpoczęcia, kontynuowania lub powrotu do pracy
 • edukację pacjentów umożliwiającą im funkcjonowanie w sposób niewykluczający z życia zawodowego mimo aktywnej choroby
 • edukację opiekunów pacjentów umożliwiającą im funkcjonowanie w sposób niewykluczający z życia zawodowego mimo aktywnej opieki nad osobami chorymi
 • umacnianie dialogu między pacjentami i lekarzami oraz wspólne zarządzanie procesem leczenia, które uwzględnia potrzeby pacjenta, wynikające z jego aktywności zawodowej
 • wsparcie psychologiczne pacjentów poprzez m.in. umacnianie ich poczucia własnej wartości i bycia potrzebnym, poczucia bezpieczeństwa, umiejętności akceptacji swojej sytuacji oraz poszukiwania możliwości samorozwoju
 • wsparcie psychologiczne opiekunów pacjentów poprzez m.in. radzenie sobie w relacji
  z osobą chorą, umiejętności zapewnienia jej psychicznego wsparcia
 • wsparcie osób dotkniętych autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi w utrzymywaniu kondycji fizycznej, również poprzez rehabilitację umożliwiającą im funkcjonowanie w sposób niewykluczający z życia społecznego i zawodowego

Dodatkowy punkty

W tym roku Członkowie Kapituły Konkursu wypełniając Karty Oceny Projektu, mogą przyznać punkt premiujący poszczególnym projektom. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w regulaminie konkursu.

Konsultacje

W IV edycji można skorzystać ze wsparcia trenerki z Centrum Wolontariatu – Anny Łukawskiej-Adamczyk, z którą będzie można odbyć konsultacje podczas pracy nad przygotowaniem wniosku konkursowego.
W celu umówienia się na konsultacje proszę skontaktować się z ekspertką pod adresem mailowym lukawska@wolontariat.org.pl

Biuro konkursu i kontakt dla mediów:

Lighthouse Consultants
ul. Rzymska 11, 03-976 Warszawa
tel.: (+48 22) 616 41 44 wew. 30
e-mail: konkurs@zwyczajnieaktywni.pl

PLNPS160274

Możliwość komentowania jest wyłączona.