Kapituła Konkursu

W Kapitule Konkursu „Zwyczajnie Aktywni” zasiadają przedstawiciele instytucji oraz organizacji (partnerów i patronów konkursu) związanych z działaniami na rzecz pacjentów, ale również mający wiedzę i przygotowanie, a nierzadko osobiste doświadczenie, w składaniu i ocenie wniosków grantowych.

W pracach Kapituły wezmą również udział reprezentanci organizatorów konkursu: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji Urszuli Jaworskiej, Ruchu Społecznego Polskie Amazonki oraz firmy AbbVie Polska. Zadaniem członków Kapituły jest ocena zgłoszonych projektów i wyłonienie najlepszych z nich oraz przyznanie nagród. Kapituła będzie obradować od czerwca do października 2013 roku. Nad prawidłowym przebiegiem prac konkursowych czuwa Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka, partner prawny konkursu „Zwyczajnie Aktywni”.

Członkowie Kapituły Konkursu:

· AbbVie Polska

logo_abbvieBeata Gadomska-Kopka – Kierownik ds. personalnych w firmie AbbVie w Polsce – tegorocznym laureacie nagrody Great Place to Work. Od 12 lat związana z branżą farmaceutyczną, a prywatnie pasjonatka gór. AbbVie to międzynarodowa firma biofarmaceutyczna bazująca na realizacji badań, która łączy ukierunkowanie i pasję wiodącej firmy biotechnologicznej z doświadczeniem i strukturą lidera w sektorze farmaceutycznym, a jej celem jest tworzenie i wprowadzanie na rynek zaawansowanych terapii wybranych chorób, stanowiących obecnie największe zagrożenia dla zdrowia ludzi. AbbVie zatrudnia blisko 21 000 pracowników na całym świecie i działa w 170 krajach.

Więcej informacji na stronie www.abbvie.com oraz www.abbvie.pl.

· Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

logo_IPPiEZIgor Grzesiak – Członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Organizator i koordynator wielu ogólnopolskich akcji społecznych m.in.: „Leczyć po Ludzku”, „Białaczka – sprawdź czy nie weszła Ci w krew”, „Prawa Pacjenta Moje Prawa”, „HCV – ukryta epidemia”, „Nie Cukrzycy”. Pomysłodawca programu edukacyjnego z zakresu praw pacjenta skierowanego do pielęgniarek/położnych „Szpital Promujący Prawa Pacjenta”. Od wielu lat odpowiedzialny za organizację obchodów Światowego Dnia Chorego oraz Forum Organizacji Pacjentów. Członek Rady Nadzorczej Kamiliańskiej Misji Społecznej oraz Rady Programowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. Współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS.

www.prawapacjenta.eu

· Fundacja Urszuli Jaworskiej

logo_fundacja_Urszuli_JaworskiejUrszula Jaworska – po udanym przeszczepie szpiku, pierwszym w Polsce od dawcy niespokrewnionego, w październiku 1997 roku, razem z Czesławem Baranowskim, pomysłodawcą Fundacji, wspólnie założyli Fundacje Urszuli Jaworskiej. Główne cele jej działalności to szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na nowotwory, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji, takich jak. Fundacja ma na swoim koncie wiele udanych programów zmierzających do realizacji jej statutowych celów, takich jak: Program Rozwoju Rejestru Dawców Szpiku, Program Edukacyjny – Transplantacja Narządów, Kampania Społeczna „SM –walcz o siebie”, Kampania Społeczna „BIAŁACZKA – SPRAWDŹ, CZY NIE WESZŁA CI W KREW”. Rejestr Dawców Szpiku to najdłużej realizowany program. Z sukcesami organizuje Grupy Wsparcia dla chorych onkologicznie, ich rodzin oraz prowadzi programy edukacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat chorób w społeczeństwie. Ponad to angażuje się w pomoc chorym na HCV oraz stwardnienie rozsiane. Podczas organizowanych warsztatów, osoby cierpiące na te schorzenia wraz ze swoimi bliskimi, mają możliwość spotkania z lekarzem, psychologiem oraz pielęgniarką, którzy gotowi są pomóc oraz odpowiedzieć na każde pytanie ze strony obecnych. 2014 roku Urszula Jaworska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

www.fundacjauj.pl

· Polskie Amazonki Ruch Społeczny

logo_parisElżbieta Kozik – Absolwentka SGPiS Wydziału Handlu Zagranicznego. W 1997 roku po dwuletniej walce z rakiem piersi przystąpiła do Ruchu Amazonek w Polsce. W latach 1999-2001 Przewodnicząca Komitetu Przekształceniowego Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” – pod jej kierownictwem Amazonki uzyskały osobowość prawną. W okresie 2001-2005 pełniła obowiązki Wiceprezesa Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”. Od 2002 roku jest Prezesem Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum. W 2009 roku powołała do życia stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, którego również jest prezesem.
Jest autorką wielu edukacyjnych kampanii ogólnospołecznych jak również kampanii dla pacjentów onkologicznych. Nieprzerwanie od 10 lat organizuje przede wszystkim dla młodych kobiet rożne formy badań profilaktycznych piersi (USG, mammografia, palpacyjne badania piersi) jak również uzupełniające kontrolne badania dla kobiet z rakiem piersi. Jest twórcą „Poradni Amazonki”, z której mogą korzystać chorzy nie tylko z rakiem piersi. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz „Złotym Łukiem Amazonki” i uhonorowana Nagrodą Imienia Św. Kamila. Za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy Odznaczona Zasłużony dla Warszawy.

www.ruchspoleczny.org.pl

· Pracodawcy RP

logo_pracodawcy_RPdr Andrzej Malinowski – Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort wciąż działa w wypracowanym przez niego kształcie. Był posłem na Sejm. Pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców.

www.pracodawcyrp.pl

· Przewodniczący Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się

Prof. Bolesław Samoliński – specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego, Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego w czasie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Członek: Komitetu Zdrowia PAN, Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Kraju. Uczestnik Kongresu Demograficznego, Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Aktywnego Starzenia się. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor ponad 200 publikacji oraz wielu książek, m.in. „Białej Księgi Zdrowego Starzenia się”.

www.zdrowestarzenie.org

· Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

logo_PZHMonika Wróbel – rzeczniczka prasowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie  podyplomowych studiów z terapii Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Trenerka, terapeutka, specjalistka w dziedzinie komunikacji oraz doradztwa zawodowego, a prywatnie instruktorka jogi. Swoje bogate doświadczenia zawodowe zdobywała między innymi przy prowadzeniu szkoleń oraz współtworzeniu i realizacji kampanii społecznych w Samodzielnej Pracowni Komunikacji i Marketingu NIZP PZH oraz w Zakładzie Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, gdzie zajmowała się epidemiologią chorób cywilizacyjnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny stawia sobie za cel ochronę zdrowia ludności poprzez podejmowanie licznych działań w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo badawcze i szkolenia oraz analizy bieżącej sytuacji zdrowotnej Polaków.

www.pzh.gov.pl

· Centrum Wolontariatu

logo_centrum_wolontariatuDariusz Pietrowski jest związany z sektorem organizacji pozarządowych w Polsce od 1993 roku. Od 1994 roku rozpoczął współpracę z  zespołem  Centrum Wolontariatu w Warszawie,  współtworzył koncepcję i strategię rozwoju Centrum Wolontariatu.  W latach 1995 – 1997 współtwórca Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. W roku 1998 wspólnie z zespołem warszawskiego Centrum zainicjował i wspierał powstawanie Centrów Wolontariatu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Program realizowany i wspierany przez Open Society Institute – New York, USA. Uczestnik zespołu konsultacyjnego w pracach nad „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Współautor m.in. programów „Wolontariat w szpitalach dziecięcych”, „Wolontariat biznesu”, „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”. Współtwórca (w 2000 roku) programu szkoleniowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Centrum Promocji Wolontariatu”. W roku 2000 objął funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. W latach 2000 – 2013 Przewodniczący Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.

www.wolontariat.org.pl

· Fundacja Edukacji Społecznej

logo_fesMagdalena Ankiersztejn-Bartczak – pedagog, edukator seksualny, socjolog, Prezes Fundacji Edukacji Społecznej, od ponad 10 lat zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, od dwóch lat Koordynator Forum Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim. Koordynuje i realizuje liczne programy edukacyjne i profilaktyczne między innymi z zakresu HIV, HCV, HPV, edukacji seksualnej. Od dwóch lat koordynuje Międzynarodowy Projekt SHE (Strong, HIV Positive, Empowered Women). Z ramienia Stowarzyszenia „Sieć Plus” koordynowała i opracowała raport z międzynarodowych badań STIGMA INDEX zrealizowanych w Polsce. Koordynator i doradca w dwóch Punktach Konsultacyjno – Diagnostycznych. Od lat zaangażowana w działania na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

www.fes.edu.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.