FILMY 2014

dr Ryszard Czerniawski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej

Beata Gadomska, AbbVie Polska

Anna Częścik, Grupa Pracuj.pl

Wiesława Bednawska, Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna

Marek Lichota Stowarzyszenie „Apetyt na życie”

Marta Kotarba-Kańczugowska Stowarzyszenie „3majmy się razem”

Możliwość komentowania jest wyłączona.