Warsztaty „Zwyczajnie Aktywni”

Program „Zwyczajnie Aktywni” powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne i skierowany jest do przedstawicieli organizacji pacjentów chorych na: łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz do organizacji działających na rzecz osób zakażonych HCV. Jego głównym celem jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Organizatorami projektu są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz AbbVie Polska.

W ramach projektu „Zwyczajnie Aktywni” odbyły się dotychczas trzy edycje konkursu, w którym wzięło udział łącznie 28 organizacji. Start IV edycji konkursu poprzedziły interaktywne warsztaty dla organizacji pozarządowych, które odbyły się w czerwcu br. w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pacjentów z całej Polski. Zaproszonych gości przywitała Pani Urszula Jaworska wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, która podsumowała dotychczasowe III edycje „Zwyczajnie Aktywnych”, a także przedstawiła ideę Projektu. Kolejnym punktem programu był panel „Dobre Praktyki”. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele zwycięskich organizacji z poprzednich edycji konkursu, którzy na przykładzie własnych projektów dyskutowali o tym, jak efektywnie zrealizować zaplanowane działania. Następnie przy wsparciu wykwalifikowanego trenera – Anny Łukawskiej – Adamczyk z Centrum Wolontariatu zebrani goście mieli okazję przeprowadzić szereg praktycznych ćwiczeń pozwalających pogłębić wiedzę na temat pisania wniosków i realizacji projektów społecznych. Warsztaty zostały zakończone „giełdą projektów”, podczas której uczestnicy wzajemnie oceniali swoje inicjatywy opracowane podczas zajęć.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali broszurę, która zawiera opisy zrealizowanych projektów w ramach konkursu „Zwyczajnie Aktywni”, porady jak efektywnie przygotować projekt społeczny oraz instrukcje do formularza zgłoszeniowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.