Znamy laureatów III edycji „Zwyczajnie Aktywnych”

„Pozytywnie Aktywni”, „Krok naprzód bis!”, „Stomia nie ogranicza aktywności” oraz „Nadzieja na lepsze” to zwycięskie projekty w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Zwyczajnie Aktywni”. Ogłoszenie laureatów odbyło się 20 października w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie podczas finałowej gali rozstrzygnięcia projektu „Zwyczajnie Aktywni”. Inicjatywa jest dedykowana organizacjom i stowarzyszeniom zrzeszającym pacjentów cierpiących na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osoby zakażone HCV.

Zwyczajnie-aktywni_20.10.15-78

 

Projekt „Zwyczajnie Aktywni” powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru dermatologicznego, gastroenterologicznego, reumatologicznego, a od III edycji organizatorzy postanowili rozszerzyć grupę docelową pacjentów, uruchamiając pilotażowy program dla organizacji pacjentów zakażonych HCV. Ideą projektu „Zwyczajnie Aktywni” jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój.

– W III edycji konkursu odnotowaliśmy rekordową liczbę projektów, bo aż jedenaście. Każdy z nich w ocenie Kapituły Konkursu był wyjątkowy, a poziom prezentowanych pomysłów wysoki. Tegoroczni zwycięzcy wykazali się nie tylko znajomością potrzeb pacjentów, których reprezentują, czy innowacyjnością i znajomością rynku pracy, ale także skupili się na rozwoju psychologicznym podopiecznych. Ponadto, projekty zostały wzbogacone przez nich o warsztaty związane z pracą nad własnymi emocjami, poczuciem własnej wartości oraz elementy kontaktów interpersonalnych  – powiedział Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Społecznej, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Projekt „Zwyczajnie Aktywni” zakłada wskazywanie dobrych wzorów do naśladowania dla środowiska pacjentów i organizacji pozarządowych, zwycięskie projekty w tegorocznej edycji „Zwyczajnie Aktywni” spełniają to kryterium w 100 procentach – dodał.

Zwyczajnie-aktywni_20.10.15-80

Celem inicjatywy „Zwyczajnie Aktywni” jest nie tylko wyłonienie i sfinansowanie najlepszych pomysłów na aktywizację zawodową pacjentów, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na problemy z jakimi chorzy, często osoby młode, borykają się na co dzień w życiu publicznym i zawodowym. Leczenie farmakologiczne, rehabilitacja to ważne elementy terapii, jednak jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy. Dlatego też projekt „Zwyczajnie Aktywni” zakłada wsparcie chorych w utrzymaniu ich aktywności zawodowej lub powrocie do tej aktywności i wpisuje się w działania umożliwiające redukcję bezrobocia oraz asymilację zawodową osób chorych, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu.

Tegorocznymi laureatami „Zwyczajnie Aktywni 2015” są:

  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna za projekt „Pozytywnie Aktywni”, który kompleksowo realizuje założenia konkursu. Mocną stroną projektu jest nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i wykreowanie indywidualnego planu działań dla grupy chorych z odpowiednimi partnerami (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędu Pracy, Klinika Uniwersytetu Medycznego), dzięki czemu pacjenci uzyskają realne szanse na zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej.

Zwyczajnie-aktywni_20.10.15-49

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, które w ramach projektu „Krok naprzód bis! Aktywizacja zawodowa młodych chorych reumatycznie!” zarówno włącza nowych beneficjentów, jak i uczestników z poprzedniej edycji, a także nawiązuje współpracę z nowymi partnerami – Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Zwyczajnie-aktywni_20.10.15-54

  • Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO za projekt „Stomia nie ogranicza aktywności!”. To ciekawa koncepcja podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych poprzez wolontariat, który w tym przypadku potraktowany jest jako okazja do własnego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Projekt zakłada dostarczenie pacjentom wiedzy na tematy związane z wolontariatem, wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz kurs podstaw obsługi komputera i Internetu. W pięciu wybranych miastach odbędą się warsztaty grupowe dla 15 osób. Następnie po 3 osoby z każdej grupy będą miały możliwość uczestniczyć w wyjazdowym szkoleniu wolontariuszy stomijnych.

Zwyczajnie-aktywni_20.10.15-59

  • Laureatem pilotażowego programu skierowanego do stowarzyszeń zrzeszających pacjentów zakażonych HCV jest Fundacja „Gwiazda Nadziei”, która w ramach projektu „Nadzieja na lepsze” wspiera osoby zakażone HCV, wskazując możliwości zmiany i powrotu do aktywnego życia zawodowego, pomimo choroby lub tuż po zakończeniu leczenia. W projekcie uczestnicy otrzymają możliwość odbycia indywidualnych godzinnych konsultacji z psychologiem klinicznym. Ponadto, projekt przewiduje warsztaty dla uczestników w ramach grupy wsparcia. Niewątpliwą zaletą projektu jest trafne określenie grupy docelowej – osoby bezrobotne, studenci oraz osoby ze wskazaniem zmiany pracy.

Zwyczajnie-aktywni_20.10.15-65

Tegoroczne projekty oceniała Kapituła Konkursu w składzie: Magdalena Ankiersztejn-Bartczak (Fundacja Edukacji Społecznej), Beata Gadomska (Abbvie Polska), Igor Grzesiak (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Elżbieta Kozik (Polskie Amazonki Ruch Społeczny), dr Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP), Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu), prof. Bolesław Samoliński (Przewodniczący Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się), Monika Wróbel (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH). Finałowa gala konkursu „Zwyczajnie Aktywni” odbyła się 20 października, w Narodowej Galerii Sztuki – Zachęta.

Honorowy Patronat nad III edycją projektu „Zwyczajnie Aktywni” objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Główny Inspektor Pracy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.