Czy wiesz czym są Nieswoiste Zapalenia Jelita?

19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ). Są to schorzenia, które ze względu na swój przebieg utrudniają codzienne funkcjonowanie, a czasami pozbawiają osoby chore szansy na kontynuację nauki, realizację zawodowych aspiracji, życiowych pasji czy zwyczajne życie. Obchody Światowego Dnia NZJ to doskonały moment, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, z jakimi trudnościami w życiu codziennym i zawodowym spotykają się osoby chore na wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy chorobę Leśniowskiego-Crohna.

 Opanować chorobę

Choć w Polsce liczba chorych na NZJ szacowana jest na ok. 50 tys., niestety o tych schorzeniach społeczeństwo wie bardzo niewiele. Sami pacjenci nie chcą opowiadać o swoich dolegliwościach, które powszechnie uznawane są za krępujące. Należy pamiętać, że w przypadku NZJ odpowiednia diagnostyka, dobór leczenia oraz ułożenie planu zarządzania chorobą są niezwykle ważne i mają
na celu pomoc osobom chorym w powrocie do normalnego życia. Choroby autoimmunologiczne
z obszaru gastroenterologii często dotykają ludzi młodych, a ostatnio coraz częściej także dzieci, zaburzając ich rozwój fizyczny i psychiczny. Pacjenci, zanim poznają prawdziwy powód swych dolegliwości, często odwiedzają lekarzy różnych specjalizacji.

Wykluczenie społeczne

Wstydliwe objawy NZJ powodują, że świadomość społeczna problemu jest znikoma. U pacjentów pogłębia to poczucie wyobcowania i osamotnienia, często prowadzi również do depresji. Z myślą
o osobach chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne, między innymi z obszaru gastroenterologii, powstał projekt i konkurs o nazwie „Zwyczajnie Aktywni”. Celem obu działań jest wspieranie inicjatyw organizacji pacjentów oraz pomoc osobom chorym w zwiększeniu ich szans na rozpoczęcie lub utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej. Dzięki tej inicjatywie wiele fundacji i stowarzyszeń miało szansę zrealizować projekty dla swoich podopiecznych. W tym roku odbywa się trzecia edycja “Zwyczajnie Aktywnych”.

Towarzystwo J-elita i „Zwyczajnie Aktywni”

Jednym z laureatów pierwszej edycji „Zwyczajnie Aktywnych” jest Towarzystwo J-elita, które zostało nagrodzone za projekt „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie”. Towarzystwo jest jedną
z największych polskich organizacji, które działają na rzecz pacjentów cierpiących na NZJ.

Działania zaplanowane w projekcie „Aktywne życie wbrew aktywnej chorobie” skierowane były przede wszystkim do osób cierpiących na NZJ, które stoją przed wyborem drogi zawodowej lub jej zmiany, ale również do członków ich rodzin. W ramach projektu odbyły się dwa 3-dniowe wyjazdy warsztatowe – pierwszy dla osób młodszych, drugi dla osób powyżej 35 roku życia, w których wzięło udział niemal
70 członków Towarzystwa J-elita. W czasie wyjazdów odbywały się szkolenia i zajęcia warsztatowe, dopasowane do potrzeb uczestników. Spotkania ze specjalistami z dziedziny prawa, zarządzania zasobami ludzkimi czy doradcami zawodowymi miały na celu przekazanie informacji m.in.
o prawie pracy i orzekaniu o niepełnosprawności, o tym, jak założyć własną firmę, jak zdobyć fundusze na działalność, a także o możliwościach pracy na odległość. Natomiast zajęcia w formie ćwiczeń,
z trenerami i psychologiem miały na celu nie tylko utrwalanie zdobytej wiedzy, ale również budowanie wiary w siebie, która jest niezwykle istotnym aspektem w radzeniu sobie z przewlekłą chorobą. Przygotowane aktywności spełniły założenia projektu. Dzięki nim uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystywać we wzmocnieniu swojej pozycji na rynku pracy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.