„Zwyczajnie Aktywni” po raz trzeci wspierają pacjentów na rynku pracy

Wystartowała III edycja projektu „Zwyczajnie Aktywni”, którego częścią jest konkurs organizowany pod tą samą nazwą. Celem obu działań jest zwiększenie szans osób chorych na rynku pracy oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Zapraszamy organizacje pacjentów oraz ich podopiecznych do udziału w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

Organizatorami projektu są długoletni działacze sektora ochrony zdrowia Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz AbbVie Polska, którzy pragną dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać osoby chore oraz organizacje ich reprezentujące w realizacji celów na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska pacjentów. Inicjatywa „Zwyczajnie Aktywni” do tej pory była adresowana do organizacji pacjentów zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru reumatologii, gastroenterologii oraz dermatologii. W tym roku rozszerzono grupę pacjentów i do konkursu zaproszono również organizacje wspierające osoby zakażone wirusem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C.

 Zwyczajnie Aktywni mimo przewlekłej choroby

Przewlekła choroba często wyklucza człowieka z życia zawodowego, społecznego i znacząco wpływa na jakość jego funkcjonowania. Pacjenci bez odpowiedniego wsparcia skazani są na wykluczenie. Dlatego właśnie powstał projekt „Zwyczajnie Aktywni”.

Dla wielu osób w Polsce, dotkniętych różnymi schorzeniami, codzienne funkcjonowanie, a w szczególności odnalezienie się na rynku pracy, często stanowi barierę nie do pokonania. Na trudności natrafiają między innymi osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne, którym do tej pory dedykowany był nasz projekt, a od tej edycji są to również organizacje wspierające zakażonych HCV zgodnie podkreślają organizatorzy projektu. Praca, obok rodziny to jedna z najistotniejszych wartości w życiu człowieka, szczególnie dotkniętego chorobą. Dzięki naszej inicjatywie pacjenci mogą liczyć na realne wsparcie ich aktywności na rynku pracy – dodają.

 Uwaga! Zmienione warunki konkursu

W tegorocznej edycji organizatorzy uprościli warunki udziału w konkursie, dodali nową grupę docelową i zmienili czas oczekiwania na zgłoszenia. Przygotowano nowy, przyjazny formularz zgłoszeniowy oraz regulamin. Po raz pierwszy w tej edycji zgłoszenia będą przyjmowane on-line. Dodatkowo, skrócony został termin przesyłania zgłoszeń. Na przygotowanie projektów organizacje mają czas do 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu aktywizującego zawodowo chorych, który ujmie ten temat nie tylko przez pryzmat wyzwania zawodowego, ale również psychologicznego. Plan projektu powinien obejmować rozwiązania i pomysły aktywizacji zawodowej chorych rozumianej jako:

– wsparcie osób dotkniętych autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi i osób zakażonych HCV
w  budowaniu i poszerzaniu kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia, kontynuowania lub powrotu do pracy,

– edukację pacjentów umożliwiającą im funkcjonowanie w sposób niewykluczający z życia zawodowego mimo    aktywnej choroby,

– umacnianie dialogu między pacjentami i lekarzami oraz wspólne zarządzanie procesem leczenia, które uwzględnia potrzeby pacjenta wynikające z jego aktywności zawodowej,

– wsparcie psychologiczne pacjentów: pomoc w zaakceptowaniu sytuacji, w jakiej się znaleźli, umacnianie u nich poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i świadomości bycia potrzebnym, poszukiwanie możliwości  samorozwoju dla pacjentów.

 O projekcie „Zwyczajnie Aktywni”

Konkurs „Zwyczajnie Aktywni” powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne i skierowany jest do przedstawicieli organizacji pacjentów chorych na: łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz do organizacji działających na rzecz zakażonych HCV. Jego głównym celem jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, wspieranie pacjentów w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Organizatorami projektu są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz AbbVie Polska.

Kontakt dla mediów:

Biuro Konkursu „Zwyczajnie Aktywni” 
ul. Paryska 23A
03-945 Warszawa
tel.: 22 616 41 44
konkurs@zwyczajnieaktywni.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.