Znamy kolejnych „Zwyczajnie Aktywnych” – zakończenie drugiej edycji projektu

Projekt „Zwyczajnie Aktywni”, a także organizowany pod tą samą nazwą konkurs dla organizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na autoimmunologiczne choroby zapalne, mają na celu wspieranie chorych w powrocie do aktywności zawodowej oraz przeciwdziałanie ich alienacji społecznej. 6 listopada na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podczas uroczystej gali, ogłoszono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody oraz dofinansowanie na realizację swoich projektów.

Mimo że na autoimmunologiczne choroby zapalne cierpi w Polsce ok. 2 miliony osób, aż 75%* społeczeństwa nie ma nawet podstawowej wiedzy na ich temat. Osoby chorujące na reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycę, czy chorobę Leśniowskiego-Crohna, to w dużej części ludzie młodzi, aktywni i pełni pasji, którzy w codziennym życiu stawiają czoła wielu przeciwnościom. Oprócz walki z uciążliwymi objawami, muszą mierzyć się z funkcjonującymi
w społeczeństwie stereotypami dotyczącymi ich schorzeń. Wszystko to przyczynia się do stopniowego wycofywania się pacjentów z życia społecznego i zawodowego.

W przypadku chorób, których objawy łączą się często zarówno z bólem fizycznym, jak i cierpieniem psychicznym, wstydem, czy wykluczeniem społecznym, proces aktywizacji pacjentów składa się z wielu elementów. Istotną rolę odgrywają zarówno odpowiednia diagnostyka, zarządzanie chorobą, leczenie i rehabilitacja, jak i profesjonalna pomoc psychologiczna, wsparcie najbliższych oraz powrót do życia zawodowego. Aktywność zawodowa, jeśli chorym uda się ją utrzymać, zapewnia nie tylko niezależność, ale przede wszystkim pozwala zachować pewność siebie i umiejętność stawiania czoła wyzwaniom. Celem projektu „Zwyczajnie Aktywni” jest wsparcie organizacji pacjentów w realizacji projektów, które mają pomóc chorym podjąć to ważne wyzwanie oraz zwrócenie uwagi społecznej na problemy pacjentów, cierpiących na autoimmunologiczne choroby zapalne.

Dla osób cierpiących na choroby przewlekłe praca, obok wsparcia najbliższych, jest niemal zawsze głównym źródłem energii i woli walki o własne zdrowie. Dlatego tak ważne jest wspieranie pacjentów nie tylko w dostępie do pomocy medycznej wysokiej jakości, ale także w utrzymywaniu ich w głównym nurcie życia społecznego, czego nieodłącznym elementem jest aktywność zawodowa. Daje ona poczucie sensu i zapewnia, tak potrzebne w chorobie, godne warunki bytowe – powiedziała podczas gali Urszula Jaworska, współtwórczyni projektu „Zwyczajnie Aktywni”.

Tegorocznymi laureatami nagrody „Zwyczajnie Aktywni 2014” są:

• Stowarzyszenie „Apetyt na życie” za projekt „Grasz o staż z pompą”, który zakłada ułożenie realnego planu współpracy pacjentów z pracodawcami;

Apetyt na życie (fot.gorajka.pl)

• Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna, za projekt „Droga do pracy – bis”, będący kontynuacją nagrodzonego w ubiegłym roku planu działań terapeutycznych i warsztatowych, mających na celu budowanie dla pracowników niezbędnych kompetencji na rynku pracy;

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna (fot. gorajka.pl)

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, które w ramach projektu „Krok naprzód!” zapewni jego uczestnikom nie tylko zajęcia warsztatowe, ale zamierza także zbudować ogólnodostępną platformę internetową z poradami dla osób cierpiących na choroby reumatyczne.

3majmy się razem (fot.gorajka.pl)

Dzięki realizacji nagrodzonych projektów możliwa będzie aktywizacja zawodowa chorych, która wpłynie na poprawę jakości ich życia i pomoże utrzymać dotychczasową aktywność zawodową w pracy lub rozwijać się zawodowo
w nowym kierunku. Tegoroczne projekty oceniała Kapituła Konkursu w składzie: Magdalena Ankiersztejn-Bartczak (Fundacja Edukacji Społecznej), Elżbieta Flasińska (Pracuj.pl), Beata Gadomska (Abbvie Polska), Igor Grzesiak (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Elżbieta Kozik (Polskie Amazonki Ruch Społeczny), dr Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP), Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu), prof. Bolesław Samoliński (Przewodniczący Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się), Monika Wróbel (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH). Finałowa gala konkursu „Zwyczajnie Aktywni” odbyła się
6 listopada, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gala Zywyczajnie Aktywni 2014 (fot. gorajka.pl)

Zwyczajnie Aktywni 2014 - uczestnicy, jury, patroni (fot. gorajka.plZwyczajnie Aktywni 2014 - zwycięzcy (fot.gorajka.pl)

Możliwość komentowania jest wyłączona.